חדשות מיק"ה

הודעה לתקשורת

האם יבוטל סעיף החוק שבו הורשעה אשת ראש-הממשלה?

המרכז לקידום ההגינות בישראל (מיק"ה) ליועץ המשפטי לממשלה:

הסעיף בחוק העונשין של "ניצול מכוון של טעות הזולת שאין בו מרמה"

הוא סעיף לא הגיוני ומעביר מסר של חוסר הגינות

מיק"ה – המרכז לקידום ההגינות בישראל – פנה היום ל...

Please reload

פרטי חדשות עיקריים

האם יבוטל סעיף החוק שבו הורשעה אשת ראש-הממשלה?

1/1
Please reload

חדשות אחרונות
Please reload

ארכיון
Please reload

חיפוש לפי תגיות
Please reload

המציאות מעמתת אותנו בכל יום עם מקרים רבים של חוסר הגינות הפוגעים באיכות החיים וגורמים נזקים ממשיים בתחומים רבים (בכביש, בחנות, בעבודה, בממשל, ואף בביטחון מדינת ישראל) הנורמה החברתית האחראית למצב זה רואה ברווח שאדם או גוף יצמיחו לעצמם את חזות הכל, וזאת על חשבון ערכים של יושר, התחשבות וחמלה, ובלא כל בושה או נקיפות מצפון! 

סינדרום ה"פראייר" ששלט במדינה לאורך עשרות שנים,יצר תחרותיות, פלגנות ומחנאות חברתית קשה יחד עם תופעות של דורסנות כלכלית ואף שחיתות פלילית. סינדרום ה"פראייר" שרמס את ערכי ההגינות בחברה הישראלית, כירסם גם באמון ההדדי וגרם לחשדנות אוטומטית מפני פעולה נצלנית של האחר. את המצב שנוצר יש לתקן על-ידי הטמעת ההגינות כערך חברתי מנחה, מאחד ומחזק.