top of page

מיצוב ההגינות כעיקרון-העל לקראת כינון חוקה - רציונל

המציאות הישראלית ממחישה שוב ושוב, וביתר שאת בתקופה האחרונה, את הצורך בחוקה כמסמך היסוד לקביעת ההתנהלות של השלטון והמשפט במדינה, על בסיס ערכי מגילת העצמאות.

עד שתהיה חוקה לישראל, יש מקום להכשיר את הקרקע, את האווירה ובעיקר את הלבבות להפנמת ערכי מגילת העצמאות ובמרכזם עיקרון-העל: הגינות – כבוד, יושר והתחשבות בהתייחסות לזולת, מבלי לנצל חולשות או מצוקות.

הפיכת ההגינות לנורמת-התנהגות גם תיצור אקלים שיאפשר את ההידברות ואת ההגעה להסכמות שתעוגנה בחוקה העתידית, וגם תקרין על תוכן קביעותיה של החוקה עצמה.

לכתבה המלאה, לחצו כאן

sticker_תמיד זכור את מי שמאחור_page-0001.jpg

"טיול שחורות": גינויים למורות שהתייחסו בגזענות לתלמידות ממוצא אתיופי

13.03.2023 - קבוצת הוואטסאפ שפתחו המורות בזמן הטיול השנתי הפכה לזירה ללעג. משרד החינוך: "יזומנו לשימוע". פורסם במקור בישראל היום.

202303140553021000_resized_20230314_055423374.jpg

לחצו לשמיעת שיר ההגינות -

מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך

אמר הלל הזקן: 'מה ששנוא עליך – אל תעשה לחברך'.

זהו הבסיס לעיקרון ההגינות – זכות בסיסית של אדם בחברה האנושית. הגינות, כמו אהבה וכמו אמת, אינה ניתנת לחלוקה. בשונה ממערכת יחסים חד-צדדית של הכנעה, כפייה וניצול, שבה, כמו בג'ונגל, רק החזק מרוויח, מערכת יחסים הוגנת היא שוויונית – יש בה שוויון בזכות להגינות: או שזה הוגן לכל הצדדים או שזה לא הוגן.

הגינות היא התייחסות לזולת בכבוד, ביושר ובהתחשבות בלי לנצל חולשות ומצוקות.

הגינות עוסקת ב"אנחנו" ומתחשבת במה שטוב לכולנו. היא פועלת לאור הערכים המהווים את כללי המשחק, את הקוד האתי בינינו. מבחן ההצלחה על פיה הוא עד כמה לכולם טוב יותר.

המחשת צדק
02:32
המנגינה של המדינה
03:48
העולם הבוקר - מסרי שכנוע לעטיית מסיכות
06:33
ערוצי הפעילות של המרכז לקידום ההגינות בישראל (מיק"ה)

האסטרטגיה של המרכז לקידום ההגינות בישראל (מיק"ה) מכוונת להתמודד עם תת - התרבות של חוסר ההגינות בישראל, על ידי שכנוע הציבור שהגינות איננה רק ערך אלא גם האינטרס האמיתי של חברה אנושית וכן של כל אחד ואחד מאיתנו. מיק"ה יתייצב מול התפיסות הרווחות בכיפה של כוחנות, נצלנות ועיוות האמת לשם גריפת רווחים וסיפוק אינטרסים, כדי לתת להן מענה הולם ולהחזיר את המצפון (ואת רגשות האשמה והבושה הנילווים לו) לשמש מצפן התנהגות בחברה הישראלית. לשם כך יפעל המרכז הן בערוצים יזומים והן בערוצים תגובתיים.

bottom of page