מדד הגינות

הגינות היא התייחסות לזולת בכבוד, ביושר ובהתחשבות ומבלי לנצל חולשות או מצוקות.

מיק"ה יפתח מדד הגינות שישקף את רמת ההגינות הנתפסת בחברה הישראלית בשלושה מישורים:

בין אדם לחברו, בין עסק ללקוחותיו ובין המימסד לציבור האזרחים.

המדד יסייע לכוון את מאמצי הפעילות של מיק"ה ולמדוד את יעילותם לאורך זמן.

המדד הראשון שיפותח הוא מדד ההגינות בהתנהגות בין אישית בישראל.

מדד זה ישקף וימפה את מוקדי ההתנהגות הלא הוגנת בישראל במישור שבין אדם לחברו, יציב מראה בעיני הציבור ביחס לחלקו בתת התרבות הזו וימונף לפעילות הסברתית בהמשך הדרך. הכוונה היא גם להעמיד כלי מדידה תקופתי שיבחן את השיפור לאורך זמן עם עבודתו של המרכז לקידום ההגינות בשטח.

המציאות מעמתת אותנו בכל יום עם מקרים רבים של חוסר הגינות הפוגעים באיכות החיים וגורמים נזקים ממשיים בתחומים רבים (בכביש, בחנות, בעבודה, בממשל, ואף בביטחון מדינת ישראל) הנורמה החברתית האחראית למצב זה רואה ברווח שאדם או גוף יצמיחו לעצמם את חזות הכל, וזאת על חשבון ערכים של יושר, התחשבות וחמלה, ובלא כל בושה או נקיפות מצפון! 

סינדרום ה"פראייר" ששלט במדינה לאורך עשרות שנים,יצר תחרותיות, פלגנות ומחנאות חברתית קשה יחד עם תופעות של דורסנות כלכלית ואף שחיתות פלילית. סינדרום ה"פראייר" שרמס את ערכי ההגינות בחברה הישראלית, כירסם גם באמון ההדדי וגרם לחשדנות אוטומטית מפני פעולה נצלנית של האחר. את המצב שנוצר יש לתקן על-ידי הטמעת ההגינות כערך חברתי מנחה, מאחד ומחזק.