ערוץ מיק"ה - הגינות והסברה

הסרטונים מוקדשים לזכרו של רון נאמן ז"ל שיכול היה עוד להיות עימנו לו היתה יותר הגינות בכבישים.