top of page
מהי הגינות בכלל?

לחצו לשמיעת שיר ההגינות -

מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך

אמר הלל הזקן: 'מה ששנוא עליך – אל תעשה לחברך'.

זהו הבסיס לעיקרון ההגינות – זכות בסיסית של אדם בחברה האנושית. הגינות, כמו אהבה וכמו אמת, אינה ניתנת לחלוקה. בשונה ממערכת יחסים חד-צדדית של הכנעה, כפייה וניצול, שבה, כמו בג'ונגל, רק החזק מרוויח, מערכת יחסים הוגנת היא שוויונית – יש בה שוויון בזכות להגינות: או שזה הוגן לכל הצדדים או שזה לא הוגן.

הגינות היא התייחסות לזולת בכבוד, ביושר ובהתחשבות בלי לנצל חולשות ומצוקות.

הגינות עוסקת ב"אנחנו" ומתחשבת במה שטוב לכולנו. היא פועלת לאור הערכים המהווים את כללי המשחק, את הקוד האתי בינינו. מבחן ההצלחה על פיה הוא עד כמה לכולם טוב יותר.

sticker_תמיד זכור את מי שמאחור_page-0001.jpg

"טיול שחורות": גינויים למורות שהתייחסו בגזענות לתלמידות ממוצא אתיופי

13.03.2023 - קבוצת הוואטסאפ שפתחו המורות בזמן הטיול השנתי הפכה לזירה ללעג. משרד החינוך: "יזומנו לשימוע". פורסם במקור בישראל היום.

202303140553021000_resized_20230314_055423374.jpg

המופע המביש של אלמוג כהן

22.02.2023 - במהלך שידור חי שקיים חבר כנסת מעוצמה יהודית בפייסבוק, הוא הטיח עלבונות בחברי האופוזיציה ונהל לעבר חברי הכנסת הערבים: "כשאתה מדבר בשפה שלהם הם מבינים, כמו כבש".

הגינות חברי הכנסת_page-0001.jpg