הסוגייה השבועית
עדכונים לשגרירי הגינות

כאן תהיה פסקה עם מקום לקישורים וכל מה שצריך כדי להעביר את המסר של הסוגייה השבועית לשגרירי ההגינות.

כאן יהיו נקודות חשובות ומעניינות לעדכן בהן את שגרירי ההגינות. דברים כמו פעולות שעדיין לא יצאו לתקשורת או לא ידועות ברבים ולכן לא נמצאות עדיין בדף הבית, או דברים שהם "מאחורי הקלעים" של מיק"ה.

מ
מערכת מיק"ה
מנהל/ת