הסוגייה השבועית
עדכונים לשגרירי הגינות

כאן תהיה פסקה עם מקום לקישורים וכל מה שצריך כדי להעביר את המסר של הסוגייה השבועית לשגרירי ההגינות.

כאן יהיו נקודות חשובות ומעניינות לעדכן בהן את שגרירי ההגינות. דברים כמו פעולות שעדיין לא יצאו לתקשורת או לא ידועות ברבים ולכן לא נמצאות עדיין בדף הבית, או דברים שהם "מאחורי הקלעים" של מיק"ה.

מ
מרכז מיק"ה

המציאות מעמתת אותנו בכל יום עם מקרים רבים של חוסר הגינות הפוגעים באיכות החיים וגורמים נזקים ממשיים בתחומים רבים (בכביש, בחנות, בעבודה, בממשל, ואף בביטחון מדינת ישראל) הנורמה החברתית האחראית למצב זה רואה ברווח שאדם או גוף יצמיחו לעצמם את חזות הכל, וזאת על חשבון ערכים של יושר, התחשבות וחמלה, ובלא כל בושה או נקיפות מצפון! 

סינדרום ה"פראייר" ששלט במדינה לאורך עשרות שנים,יצר תחרותיות, פלגנות ומחנאות חברתית קשה יחד עם תופעות של דורסנות כלכלית ואף שחיתות פלילית. סינדרום ה"פראייר" שרמס את ערכי ההגינות בחברה הישראלית, כירסם גם באמון ההדדי וגרם לחשדנות אוטומטית מפני פעולה נצלנית של האחר. את המצב שנוצר יש לתקן על-ידי הטמעת ההגינות כערך חברתי מנחה, מאחד ומחזק.