סקר מיק"ה: הזיקה בין הנכונות לציית להנחיות הקורונה לבין אמון הציבור

עודכן ב: פבר 21

סקר המרכז לקידום ההגינות בישראל:

93% מהציבור בישראל: שר המפר בעצמו את הנחיות הקורונה הממשלתיות

אינו ראוי להמשיך בתפקידוהמרכז לקידום ההגינות בישראל בדק השבוע את הזיקה בין הנכונות לציית להנחיות הקורונה לבין האמון שהציבור רוחש לצדקת ההנחיות ולמקצועיות השיקולים שהנחו את קבלתן.

הסקר של המרכז לקידום ההגינות בוצע על מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה בישראל, על ידי מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה בראשותם של פרופ' אבי דגני וד"ר רינה דגני.

הממצאים העיקריים:


  • רק 78% מצהירים שהם מקיימים את כל הנחיות הקורונה.

  • 15% מצהירים שהם מקיימים רק הנחיות שהם מאמינים שהתקבלו משיקולים מקצועיים וענייניים.

  • רק 21% מאמינים שההנחיות התקבלו משיקולים מקצועיים בלבד.

  • 71% מכל המגזרים חשים שאין כיום סולידריות חברתית בישראל.

  • 80% סבורים שאי-ציות להנחיות פוגע בסולידריות החברתית.

  • 43% לא ידווחו על שכן שמפר את הנחיות הקורונה. (בפברואר השנה רק 22% ענו שלא ידווחו על שכן שמפר את הנחיות הבידוד).

  • 86% מסכימים עם ההיגד שמפרי ההנחיות מסכנים את הציבור

  • 93% חושבים שבכיר בממסד הממשלתי שמפר בעצמו את הנחיות הקורונה הממשלתיות

  • אינו ראוי להמשיך בתפקידו .

מן המרכז לקידום ההגינות בישראל מביעים דאגה , אך לא מתפלאים, לנוכח הממצאים הקשים.


עו"ד אהוד פלג, מנהל המרכז לקידום ההגינות, אומר כי הסקר מראה בבירור שהנכונות של הציבור לציית להנחיות, קשורה למידת ההגינות שהוא מייחס למנהיגים ולמדיניות שלהם. הגינות משמעה כבוד, יושר והתחשבות ביחס לזולת והציבור חש בחסרונם של ערכים אלה בהתנהלותה של הממשלה ובהתייחסותה אל האזרחים . אם אין תחושת הגינות, נסדק גם האמון הבסיסי של הציבור בממשלה ובלי אמון לא ניתן לנצח מגפות. אין פלא שהאמון שהולך ופוחת בממשלה, גורם גם לתחושת חוסר הסולידריות ש- 71% מהנשאלים מכל המגזרים ביטאו בסקר זה.

המרכז לקידום ההגינות בישראל הוקם על-ידי טובי המומחים בתחומי ההתנהגות האנושית, במטרה למצב את ההגינות – התייחסות לזולת בכבוד, ביושר ובהתחשבות ומבלי לנצל חולשות או מצוקות– כנורמה מנחה להתנהלות במרחב הציבורי בישראל.

24 צפיות0 תגובות

המציאות מעמתת אותנו בכל יום עם מקרים רבים של חוסר הגינות הפוגעים באיכות החיים וגורמים נזקים ממשיים בתחומים רבים (בכביש, בחנות, בעבודה, בממשל, ואף בביטחון מדינת ישראל) הנורמה החברתית האחראית למצב זה רואה ברווח שאדם או גוף יצמיחו לעצמם את חזות הכל, וזאת על חשבון ערכים של יושר, התחשבות וחמלה, ובלא כל בושה או נקיפות מצפון! 

סינדרום ה"פראייר" ששלט במדינה לאורך עשרות שנים,יצר תחרותיות, פלגנות ומחנאות חברתית קשה יחד עם תופעות של דורסנות כלכלית ואף שחיתות פלילית. סינדרום ה"פראייר" שרמס את ערכי ההגינות בחברה הישראלית, כירסם גם באמון ההדדי וגרם לחשדנות אוטומטית מפני פעולה נצלנית של האחר. את המצב שנוצר יש לתקן על-ידי הטמעת ההגינות כערך חברתי מנחה, מאחד ומחזק.