אדם לא חי לבד - מילים לשיר מאת אהוד פלג

מילים ולחן - אהוד פלג


ניתן להאזין לשיר בערוץ מיק"ה.


א.

אדם לא חי לבד

אך אמונו אבד

רק לעצמו בלבד

ידאג וגם יפחד

אדם רואה סביבו

עוד בני-אדם כמותו

אך לא מבין למה

זה מחייב אותו


מעבר: תמיד, סביב,

ישנם עוד אחרים

האם אותם אנחנו גם רואים?


פזמון:

מה ששנוא עליך

לא, לא, לחבריך,

לא, לא, לחבריך,

לא אל תעשה


ב.

כולנו כאן יחדיו

חולקים אותו מרחב

של זמן ושל מקום

ולא רק להיום

כדאי להיזכר

לכל יש הד חוזר

לכל המעשים,

לכל הכעסים.


מעבר:

פזמון:


©2020 – כל הזכויות שמורות

9 צפיות0 תגובות

המציאות מעמתת אותנו בכל יום עם מקרים רבים של חוסר הגינות הפוגעים באיכות החיים וגורמים נזקים ממשיים בתחומים רבים (בכביש, בחנות, בעבודה, בממשל, ואף בביטחון מדינת ישראל) הנורמה החברתית האחראית למצב זה רואה ברווח שאדם או גוף יצמיחו לעצמם את חזות הכל, וזאת על חשבון ערכים של יושר, התחשבות וחמלה, ובלא כל בושה או נקיפות מצפון! 

סינדרום ה"פראייר" ששלט במדינה לאורך עשרות שנים,יצר תחרותיות, פלגנות ומחנאות חברתית קשה יחד עם תופעות של דורסנות כלכלית ואף שחיתות פלילית. סינדרום ה"פראייר" שרמס את ערכי ההגינות בחברה הישראלית, כירסם גם באמון ההדדי וגרם לחשדנות אוטומטית מפני פעולה נצלנית של האחר. את המצב שנוצר יש לתקן על-ידי הטמעת ההגינות כערך חברתי מנחה, מאחד ומחזק.