top of page

לקראת יום הכיפורים: עיצוב היום הבא בעולם הזה

עודכן: 2 בפבר׳ 2020

מאמר מאת אהוד פלג

לב אדום מצוייר עם ידיים בשיתוף פעולה

מה המשותף לנהג שחונה בחניית נכים, לעובד חנות שמוכר לך כזבים כדי שתקנה, לחברת ביטוח שמתחמקת מתשלום בקרות מקרה ביטוח, לפקיד ציבור המתכחש לזכויות של אזרח, לפוליטיקאי המפר בלי בושה הבטחות בחירות?

כולם חושבים רק על עצמם וטובתם (מה ייצא לי מזה) ולא על זולתם וסביבתם.

כולם חושבים רק על הרגע הזה (חשיבה לטווח קצר) ולא על היום הבא (חשיבה לטווח ארוך). אם הנורמות המאפיינות את החברה הישראלית היום הן האנוכיות והכדאיניקיות, ננסה לבחון, גם כן במונחים תועלתניים, את הרווח וההפסד מכל התנהגות כזאת:

הנהג שחונה בחניית נכים זכה ברגע זה בחנייה; ברגע הבא – הוא עלול לקבל קנס כבד, וברגע שלאחריו – ינהגו גם אחרים באופן מזלזל בזכויותיו ובמצוקותיו, ויחסמו את החנייה הפרטית שלו, לא יגלו לו מידע חיוני בחנות לפני הרכישה או יסרבו לשלם את המגיע לו בקרות לו מקרה ביטוח.

עובד החנות המטעה את לקוחותיו עלול לגרור את החנות להיתבע בבית-משפט, "לזכות" אותה במוניטין גרוע ברשתות החברתיות ולגרום לציבור לפנות למתחרים. מיעוט לקוחות יביא לחוסר כלכליות בהחזקת החנות, דבר שיביא לפיטוריו של אותו עובד. גם הוא עלול לסבול מחברת הביטוח המתנכרת לזכותו לתשלום בקרות לו מקרה ביטוח, ואולי גם מפקיד העירייה שיעריך בצורה מופרזת את שטח חנותו ויוסיף לארנונה חיוב כספי שלא לצורך.

גם פקיד הציבור העושה מלאכתו ברמאות או ברשלנות עלול להיתקל, בגלל נורמת הזלזול בזולת שביטא בדרך התנהגותו, בנהג שיחסום את חנייתו, בעובד חנות שימסור לו מידע שגוי, או בחברת ביטוח שתתנכר לחובתה כלפיו.

אלה גם אלה יסבלו מהבטחות השווא של הפוליטיקאי, ויבינו באיחור שהצבעתם כבוחרים שווה כקליפת השום, כשהפוליטיקאי שהבטיח להם שלא יעלה מיסים כשרצה לקבל את קולותיהם בבחירות, הכביד את שיעור המס עוד יותר לאחר שנבחר.

אכן מציאות יפה ומשתלמת ממתינה לכולנו, כשכולנו עובדים על כולנו.

הסיבה לכך מאוד פשוטה, אם רק נתפנה לחשוב עליה: אדם לא חי לבד והחיים הם יותר מרגע אחד.

כשאדם חי בחברה – מעשיו משפיעים על זולתו כפי שמעשי אחרים משפיעים עליו. על כן כלל הזהב החברתי, המאפשר לכולנו לחיות בצוותא זה לצד זה, הוא כלל ההגינות – התייחסות לזולת בכבוד ביושר ובהתחשבות, או כפי שהגדיר זאת הילל הזקן: "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך".

כשהחיים אינם מסתכמים ברגע אחד, צריך לקחת בחשבון את השפעת מעשיך גם ביום המחרת ובשנים הבאות ולהבין שנורמת ההתנהגות שאתה מבטא היום במעשיך, תחזור מחר כבומרנג כלפיך וכלפי קרוביך ומכריך.

החדשות הטובות הן שיש לך שליטה על עיצוב המחר הזה, באופן התנהגותך היום:

התנהגות על-פי כלל הזהב של ההגינות היא התנאי לאמון הדדי ,להגנה לך ולקרוביך ולחיים טובים יותר לכולנו בעולם הזה.

שנה טובה והוגנת לעם ישראל!

11 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page