top of page

דבר ברור אל הציבור

עודכן: 2 בפבר׳ 2020


סקר מיק"ה – המרכז לקידום ההגינות בישראל:

רק שליש מהציבור מוצא במסרים של הרשימות המתמודדות לכנסת תשובות ברורות לבעיות המדינה!

דבר ברור אל הציבור - שקופית 1
דבר ברור אל הציבור - שקופית 2

מיק"ה: "חובת ההגינות כלפי הבוחרים פירושה להציג לציבור מסרים ברורים".

המרכז לקידום ההגינות בישראל (מיק"ה) ומכון המחקר גיאוקרטוגרפיה בניהולם של פרופ' אבי דגני וד"ר רינה דגני יזמו סקר מקיף(*) במטרה לבחון אם לדעת המצביעים הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת מציגות לציבור תכניות ברורות בנוגע לפתרונותיהן לבעיות המדינה.

ממצאי הסקר נותחו ע"י מומחי גיאוקרטוגרפיה ומומחי המרכז להגינות, גם תוך הצלבת התשובות עם זהות המפלגה שעבורה מתכוון כל נשאל להצביע.

מן הסקר עולה כי:

  • רק ל- 1/3 מן הציבור ברור למה בדיוק מתחייבת המפלגה שהוא שוקל להצביע לה, בנושאים החשובים לו.

  • 76% ממצביעי "הליכוד" מציבים את הורדת יוקר המחיה במקום הראשון בסדר העדיפויות לטיפול של הממשלה הבאה, אך רק 36% מהם סבורים שמפלגתם מציגה תכניות ברורות לגבי אופן הטיפול בכך.

  • 68% ממצביעי "חוסן לישראל" מציבים את הורדת יוקר המחיה במקום הראשון לטיפול אך רק 37% מהם סבורים שמפלגתם מציבה תכניות ברורות לגבי אופן הטיפול בכך.

  • 53% ממצביעי "יש עתיד" מציבים את המאבק בשחיתות המימסד הציבורי כבעיה מרכזית של הממשלה הבאה, אך רק 34% מהם סבורים שמפלגתם מציגה תכניות ברורות באשר לאופן ההתמודדות עם בעיה זו.

  • 49% ממצביעי הימין החדש, מפלגתו של שר החינוך, מציבים את בעיית האלימות בבתי הספר ברשת ובמרחב הציבורי כבעיה מרכזית לטיפול, אך רק 19% מהם סבורים שמפלגתם מציגה דברים ברורים ביחס לבעיה.

עוד מימצאים מענינים בסקר מיק"ה:

  • הבעיה המטרידה ביותר כיום את אזרחי ישראל מתוך 14 בעיות שהוצגו היא הורדת יוקר המחיה: 74% דרגו אותה כאחת מחמש הבעיות המרכזיות לטיפול הממשלה. התמודדות עם איומים בטחוניים דורגה כאחת מחמש הבעיות המרכזיות על-ידי 51% , וקידום ההסדר עם הפלשתינים רק על ידי 18% .

  • 54 מהציבור נותנים את המשקל הרב ביותר בהצבעתם להתחייבות ברורה ומפורטת של המפלגה בנושאים החשובים להם ורק 28% נותנים את המשקל המכריע לזהות מנהיג המפלגה ו-18% להרכב הנבחרת המובילה.

שונה הדבר בליכוד, שם 53% מן המצביעים נותנים את המשקל הרב ביותר למנהיג ורק 35% מהם מחשיבים יותר התחייבויות ברורות של המפלגה ו-12% מחשיבים יותר את הרכב הנבחרת.

עו"ד אהוד פלג, מייסד המרכז להגינות, אומר כי הסקר מעיד בראש ובראשונה על כך שהמצביעים בישראל דורשים מן המפלגות הצגה של תכניות ברורות באשר לבעיות המדינה המטרידות אותם, ואינם מסתפקים באמירות כלליות ועמומות. חובת ההגינות כלפי הבוחרים פירושה להציג לציבור מסרים ברורים כשבאים לבקש את אמונו, ומן הראוי שהמפלגות יקיימו חובה זו.

 

פרופ' אסא כשר, מומחה לאתיקה ולמוסר המייעץ למרכז להגינות וחבר במועצה הציבורית שלו, אומר כי ההגינות מחייבת לקיים את ההליכים הדמוקרטיים על פי המשמעות שיש להם במסגרת המשטר הדמוקרטי. הבחירות באות לאפשר לאזרחים לשלוח לפרלמנט אנשים שייצגו את העמדות והערכים שלהם. לשם כך המפלגות חייבות להציג את המדיניות שלהן בכל שאלה חשובה, באופן בהיר ומפורט, תוך סימון סדרי עדיפויות בין הנושאים לבין עצמם. אנחנו רחוקים מן המימוש המלא של החובה הזאת, אבל ההגינות מחייבת שנתקרב למימוש הזה כל הזמן.

 

היבטים אחרים של הגינות במערכת הבחירות, העוסקים בטוהר הבחירות ובתרבות השיח כלפי מפלגות ומועמדים יריבים, לא טופלו בסקר זה, אך מן ההתרחשויות וההתבטאויות במערכת הבחירות עד כה, נראה שגם הם דורשים שיפור ניכר מצד חלק מן השחקנים.

*הסקר נערך ב-18.2.2019 בקרב 1104 נשאלים שהם מדגם מייצג של האוכלוסיה הבוגרת בישראל.

168 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page