top of page

סקר מיק"ה : חוסר הגינות בנהיגה - מכת מדינה

עודכן: 2 בפבר׳ 2020


לקראת פקקי הפסח:

80% מהנהגים בישראל נתקלים בתדירות גבוהה בהתנהגות לא הוגנת על הכביש

56% סוברים שהפתרון בענישה לעומת 42% שתומכים בחינוך והדרכה

52% רואים בנהגים המתנהגים בחוסר הגינות על הכביש אנשים מתנשאים המזלזלים בזמנם של אחרים

מיק"ה – המרכז לקידום ההגינות בישראל, מציג היום סקר, ביוזמת המרכז, שנערך בפברואר 2018 על ידי מכון המחקר "גיאוקרטוגרפיה" בניהולה של ד"ר רינה דגני. הסקר, שבוצע על מדגם ארצי אינטרנטי מייצג של האוכלוסייה בישראל, בדק את מצב ההגינות בנהיגה – עקיפת פקק מהשוליים או מנתיבים אחרים, אי מתן זכות קדימה, כניסה לצומת חסום, חניות חוסמות, חנייה בחניות נכים ועוד. מהסקר עולה כי:

א. 80% מהנהגים בישראל נתקלים בתדירות גבוהה בהתנהגות לא הוגנת על הכביש.

ב. 51% מהנהגים סוברים כי מי שמתנהג באופן לא הוגן בכביש – מתנהג באופן לא הוגן גם בתחומים אחרים (44% רואים באותם נהגים אנשים הרגילים לזלזל באחר ו-52% רואים בהם אנשים מתנשאים החושבים שזמנם יקר משל האחרים).

ג. 56% מאמינים שפתרון הבעיה הוא בענישה של אותם נהגים, בעוד 42% תומכים בחינוך ובהדרכה מיק"ה, שמתחייב לקדם את ההגינות כנורמת התנהגות מנחה ומחייבת בחברה הישראלית, אסף צוות מקצועי של מומחים מובילים בתחומי ההתנהגות החברתית בראשותו של פרופ' דן אריאלי.

מיק"ה מתכוון, בין יתר פעולותיו, לבדוק באופן קבוע את עמדת הציבור ביחס להתנהגויות ולתופעות בלתי הוגנות בישראל ולדרך ההתמודדות הנאותה איתן, מתוך כוונה להוקיען ולקדם פתרונות שיביאו לשינויין ותוך שימוש בכלים של הסברה, ענישה חברתית, ייעוץ להגינות, הפעלת הציבור ועוד. הגינות על פי הלל מתבטאת בכלל "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך".

בהתבסס על כלל זה של הלל נתנו לכך במיק"ה הגדרה עדכנית: התייחסות לזולתך בכבוד וביושר ובהתחשבות מבלי לנצל חולשות או מצוקות.

83% : גם בממשלה ובכנסת נוהגים בחוסר הגינות.

בסקר האחרון בחן מיק"ה גם את עמדת הציבור ביחס למידת ההגינות שבהעלאת שכר השרים בעת הזו: 83% מן הנשאלים רואים בהעלאת שכר השרים האחרונה ב- 5,000 ₪, בשעה שטרם קוימו מלוא ההבטחות שניתנו לציבור הנכים, התנהלות לא הוגנת בעליל.

ראוי עוד לציין כי בסקר מוקדם יותר שערך מיק"ה (יולי 2017), באמצעות מכון המחקר "גיאוקרטוגרפיה", קבעו 77% מציבור המשיבים כי התנהגות לא הוגנת בין אדם לחברו, בין עסק ללקוחותיו ובין המימסד וציבור האזרחים, היא הרסנית למרקם החיים של החברה הישראלית, ומהווה סכנה של ממש ללכידות החברה הישראלית.

עו"ד אהוד פלג, מייסד מיק"ה, אומר כי הסקר הנוכחי מצביע על כך שהציבור בישראל מתייחס בחומרה לכל גילוי של חוסר הגינות, בין אם הוא מתבצע בכביש או בא לידי ביטוי בהתנהגותם של נבחריו, וכי מיק"ה יבחן את הדרכים לתעל תחושות קשות אלה של הציבור ליצירת לחץ חברתי לצמצום חוסר ההגינות. הוא מוסיף כי הנורמה לפיה מי שיכול מכתיב את רצונו בלי רגישות ובלי התחשבות בזולת ובצרכיו חייבת להשתנות, אם אנחנו רוצים לחיות בחברה הוגנת וטובה יותר ולנהוג בכבישים רגועים ובטוחים יותר, שלא יגבו מחיר דמים כה כבד.

45 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page