top of page

סקר מיק"ה - קידום תרבות פוליטית הוגנת

עודכן: 18 באוג׳ 2022

סקר המרכז לקידום ההגינות בישראל:


65% מהציבור: אין להצביע עבור מפלגה הכוללת ברשימתה לבחירות חברי כנסת שנהגו בחוסר הגינות ו"ערקו" עם המנדט של מפלגתם

המרכז לקידום ההגינות בישראל הזמין לאחרונה סקר במטרה לבחון את נכונות הציבור להעניש ולא להצביע עבור מפלגות שיכללו ברשימתן לבחירות הקרובות חברי-כנסת שנהגו בצורה לא הוגנת. הסקר האינטרנטי בוצע בתאריך 28.6.22 על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה בראשותם של פרופ' אבי דגני וד"ר רינה דגני על מדגם ארצי מייצג של הציבור בישראל.


הממצאים העיקריים:

  • 66% מסכימים עם האמירה: "חבר כנסת שמגלה חוסר הגינות בכך שאינו מסכים להצביע עם סיעתו ולמרות זאת אינו מתפטר ואינו מחזיר את המנדט למפלגה, אינו ראוי להיות חבר כנסת".


  • 95% מסכימים עם האמירה: "חבר כנסת המתנהג בגסות רוח או נוהג אלימות מילולית או פיזית, אינו ראוי להיות חבר כנסת".


  • % 93 מסכימים עם האמירה: " חבר כנסת שלא יהיה מוכן להתחייב בהצהרת האמונים שלו לנהוג בהגינות בביצוע תפקידו כחבר כנסת, אינו ראוי להיות חבר כנסת".(הגינות היא התייחסות לזולת בכבוד, ביושר ובהתחשבות).


  • 65% מסכימים עם האמירה: "צריך להעניש מפלגה ולא להצביע עבורה בבחירות הבאות, אם החליטה לכלול חבר כנסת שנהג כמתואר בסעיפים הקודמים, ברשימת המועמדים שלה לכנסת".

(מפילוח התשובות לשאלה זו לפי אופן ההצבעה בבחירות האחרונות, עלה כי מסכימים עם אמירה זו: 69% מהמשיבים שהזדהו כמי הצביעו "הליכוד", 77% מהמשיבים שהזדהו כמי שהצביעו "יש עתיד", 59% מהמשיבים שהזדהו כמי שהצביעו "ימינה", 70% מהמשיבים שהזדהו כמי שהצביעו "עבודה", 74% מהמשיבים שהזדהו כמי שהצביעו "כחול-לבן", 38% מהמשיבים שהזדהו כמי שהצביעו "הציונות הדתית", 73% ממי שהצביעו פתק לבן או לא הצביעו. מפלגות אחרות נדגמו במספר המאפשר תיקוף).


עו"ד אהוד פלג, מנהל המרכז לקידום ההגינות בישראל אומר כי הסקר מצביע על דרישה חד-משמעית של הציבור הישראלי להתנהגות הוגנת מצד נבחריו עד כדי הצבת דרישה זו כתנאי לחברות בכנסת. בהקשר זה בולטת העובדה שהתנהגויות שונות של ח"כים שניצפו בכנסת החולפת, נתפסות כחוסר הגינות והופכות אותם בעיני מרבית המשיבים לבלתי ראויים לכהן בכנסת. כמו כן עולה באופן מובהק מהסקר נכונות של הציבור להעניש מפלגה ולא להצביע עבורה אם כללה חברי כנסת כאלה ברשימתה לכנסת הבאה.


עו"ד פלג מציין כי הציבור הרחב שנוהג להסתפק בביקורת על התנהגות נבחריו, עשוי לשאוב מסקר זה תחושה של כח השפעה ממשי אם אך יחליט להצביע ברוח עמדותיו. מי שיפעל ברוח המסר של המרכז לקידום ההגינות בדבר אפס סובלנות לחוסר הגינות ("לא פייר – לא עובר"), ימצא שיש רוב גדול שעשוי לנהוג כמוהו . בכך יוכל הציבור להשפיע על המפלגות שלא לכלול ברשימותיהם חברי כנסת שאינם ראויים לשרת ציבור, מאחר שאינם מבינים את דרישת הסף להתאמה לשירות כזה, והיא התנהגות הוגנת, גם בהתנהלותם הפוליטית.

13 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page