top of page

ממצאי סקר רצון העם

עודכן: 2 בדצמ׳ 2023

סקר מיוחד של המרכז לקידום ההגינות בישראל

רוב מקרב בעלי הדעה בישראל: לממשלה אין מנדט לקדם את חקיקת הרפורמה המשפטית ועליה לשוב אל העם ולבקש את אמונו למהלך


הממצאים :

  • 59% מקרב בעלי הדעה ( 54% מכלל הציבור) סבורים שעל הממשלה לעצור את חקיקת הרפורמה המשפטית לבקש את אמון העם לביצוע הרפורמה בבחירות חדשות.

  • 63% מקרב בעלי הדעה( 57% מכלל הציבור) סבורים שעל הממשלה לעצור את חקיקת הרפורמה המשפטית לבקש את אמון העם לביצוע הרפורמה במשאל עם.

  • 57% מקרב בעלי הדעה ( 51% מכלל הציבור) סבורים כי הממשלה צריכה לעצור את חקיקת הרפורמה המשפטית ובמקום זאת צריך לכנס אסיפה מכוננת המורכבת מנציגי כל חלקי העם ולגבש חוקה שתקבע את סדרי השלטון והמשפט.

  • למעלה משליש מקרב בעלי הדעה שהצביעו ליכוד בבחירות האחרונות (כשליש מכלל המשתתפים שהצביעו ליכוד) סבורים שהממשלה צריכה לעצור את החקיקה המשפטית ולחזור לעם לבקש את אמונו לביצוע הרפורמה.


איך בדקנו: הסקר בוצע באמצע חודש אוגוסט 23 על ידי מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה בראשות פרופ' אבי דגני וד"ר רינה דגני בקרב 1013 משיבים המהווים מדגם מייצג של כלל הציבור בישראל. טעות הדגימה עמדה על 3.07%. הסקר כלל עיבוי מקרב מצביעי ליכוד והקיף מדגם ארצי מייצג של 500 איש שהצביעו ליכוד בבחירות האחרונות.


עו"ד אהוד פלג, מנהל המרכז לקידום ההגינות בישראל, אומר כי דמוקרטיה מבוססת על רצון העם, בוודאי ככל שהדברים נוגעים לזהותה ולאופייה של המדינה. העם לא נתן אמון ברפורמה המשפטית שמקדמת הממשלה, בין היתר כי הוא לא נשאל לגביה, והרפורמה כלל לא הוצגה בפניו במערכת הבחירות האחרונה. משכך, אין לממשלה סמכות מהותית לבצע את השינוי המשטרי שהיא מנסה לקדם במסגרת הרפורמה, כי היא פועלת ללא אמון העם כפי שהוכח בסקר זה, וחמור מכך, בניגוד לדעתו כפי שהוכח במיזם "משאלת-העם" שבוצע על-ידי המרכז לקידום ההגינות בהובלתו של פרופ' גד ברזילי ז"ל באפריל השנה. עו"ד פלג מציין עוד כי פעולה של השלטון המבוצעת בחוסר סמכות ובחוסר סבירות קיצוני דינה בטלות.

6 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page