• מערכת מיק"ה

האם תדווחו על שכן שמסרב לשהות בבידוד?

סקר מיק"ה, פורסם במקור ב-Ynet


כחלק מהתמודדות עם סכנת ההתפשטות של נגיף ה"קורונה" בישראל, מיק"ה – המרכז לקידום ההגינות בישראל – ערך סקר בו נבדקה נכונות הציבור הישראלי לנקוט פעולה אקטיבית, ולדווח על הישראלים המפרים את הוראות ההסגר של משרד הבריאות


לנוכח סכנת התפשטות נגיף ה"קורונה", קבוצות סיכון שונות התבקשו על ידי משרד הבריאות לבודד עצמם למשך 14 יום כדי להבטיח שאינם נושאים את הנגיף. בסקר של מיק"ה – המרכז לקידום ההגינות בישראל – נבדקה נכונות הציבור הישראלי לנקוט פעולה אקטיבית ולדווח על הישראלים שמפרים את הוראות ההסגר של משרד הבריאות.


מיק"ה הוקם על-ידי טובי המומחים בתחומי ההתנהגות האנושית בראשותו של פרופ' דן אריאלי, במטרה למצב את ההגינות – כבוד, יושר והתחשבות בהתייחסות לזולת – כנורמה מנחה להתנהלות במרחב הציבורי בישראל.


מטרת הסקר היתה לבחון עד כמה הציבור מוכן לפעול נגד אלה המתנהגים כלפיו בחוסר הגינות ובחוסר אחריות. הסקר נערך על ידי מכון המחקר "גיאוקרטוגרפיה" בניהולה של ד"ר רינה דגני, בוצע על 510 נשאלים מגיל 18 ומעלה, שהם מידגם מייצג של האוכלוסיה הבוגרת בישראל.


תוצאות הסקר:

  • כמחצית מן הנשאלים (49%) סבורים כי הישראלים השבים לארץ לא יישמעו להוראות הבידוד של משרד הבריאות

  • 55% מן הנשאלים סבורים כי הציבור הישראלי לא ידווח לרשויות הבריאות על שכנים המפרים את הנחיות הבידוד

  • 78% מן הנשאלים מעידים על עצמם שידווחו על שכנים המפרים את הוראות הבידוד ומסכנים אותם.


במרכז להגינות מגיבים בסיפוק לנוכח הנכונות הגבוהה של הציבור כפי שעולה מן הממצאים להוקיע את מפרי ההוראות של משרד הבריאות. עם זאת, מציינים במיק"ה את הדעה הלא חיובית שיש לציבור על מידת ההגינות של הישראלים, ואת הדעה הרווחת ביחס לחוסר נכונותם של הישראלים לנקוט פעולה נגד גילויים של חוסר ההגינות שבסופו של דבר פוגעים בכולם.


עו"ד אהוד פלג, מנהל מיק"ה, מסביר: "צו השעה הקיומי, ולא רק בהתמודדות עם הקורונה, הוא להבין שאדם לא חי לבד, ולכן עליו להתחשב באחרים סביבו. התנהגות הוגנת של אדם - כבוד, יושר והתחשבות כלפי זולתו - גם משתלמת, שכן אחרים ינהגו כלפיו וכלפי יקיריו על פי אותו עיקרון התנהגות שביטא במעשיו שלו.


במקרה של נגיף הקורונה התנהגות הוגנת ואחראית גם תציל את חייו וחיים של רבים אחרים. במאבק על הנורמה שתשלוט בציבוריות הישראלית בין 'כל ישראל ערבים זה לזה' או 'כל ישראל מדביקים זה את זה', חייב הציבור ליטול חלק פעיל ולדרוש מקרוביו, מן האנשים בסביבתו וגם ממנהיגיו לנהוג על פי נורמת ההגינות.


צריך להחזיר את רגש הבושה שנעלם ממקומותינו ואסור לעבור לסדר היום על גילויים של התנהגות לא הוגנת במרחב הציבורי, ברוח הקריאה של מיק"ה: 'לא פייר – לא עובר!'".

17 צפיות

המציאות מעמתת אותנו בכל יום עם מקרים רבים של חוסר הגינות הפוגעים באיכות החיים וגורמים נזקים ממשיים בתחומים רבים (בכביש, בחנות, בעבודה, בממשל, ואף בביטחון מדינת ישראל) הנורמה החברתית האחראית למצב זה רואה ברווח שאדם או גוף יצמיחו לעצמם את חזות הכל, וזאת על חשבון ערכים של יושר, התחשבות וחמלה, ובלא כל בושה או נקיפות מצפון! 

סינדרום ה"פראייר" ששלט במדינה לאורך עשרות שנים,יצר תחרותיות, פלגנות ומחנאות חברתית קשה יחד עם תופעות של דורסנות כלכלית ואף שחיתות פלילית. סינדרום ה"פראייר" שרמס את ערכי ההגינות בחברה הישראלית, כירסם גם באמון ההדדי וגרם לחשדנות אוטומטית מפני פעולה נצלנית של האחר. את המצב שנוצר יש לתקן על-ידי הטמעת ההגינות כערך חברתי מנחה, מאחד ומחזק.