top of page
הסוגייה השבועית

כאן תהיה פסקה עם מקום לקישורים וכל מה שצריך כדי להעביר את המסר של הסוגייה השבועית לשגרירי ההגינות.

עדכונים לשגרירי הגינות

כאן יהיו נקודות חשובות ומעניינות לעדכן בהן את שגרירי ההגינות. דברים כמו פעולות שעדיין לא יצאו לתקשורת או לא ידועות ברבים ולכן לא נמצאות עדיין בדף הבית, או דברים שהם "מאחורי הקלעים" של מיק"ה.

פרופ' דן אריאלי

כותב/ת
More actions
bottom of page