top of page

משמרות של 26 הן בלתי הוגנות

עודכן: 27 בפבר׳ 2023


סקר המרכז לקידום ההגינות בישראל:

96% מהציבור: משמרות של 26 שעות למתמחים ברפואה

הן בלתי הוגנות


המרכז לקידום ההגינות בישראל הזמין לאחרונה סקר במטרה לבחון את עמדת בהציבור ביחס להעסקת המתמחים ברפואה במשמרות של 26 שעות. הסקר האינטרנטי בוצע על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה בראשותם של פרופ' אבי דגני וד"ר רינה דגני על מדגם ארצי מייצג של הציבור בישראל.


הממצאים העיקריים:

  • 96% מהנשאלים סבורים כי לא הוגן לדרוש ממתמחים ברפואה לעבוד 26 שעות ברציפות.

  • 93% מהנשאלים לא היו מוכנים לעבוד במקצוע כלשהו 26 שעות ברציפות באופן קבוע.

  • 96% מהנשאלים לא היו מוכנים שמתמחים ברפואה ינהגו בכביש לאחר שעבדו 26 שעות ברציפות.

  • 95% מהנשאלים לא היו מוכנים שמתמחים ברפואה ינתחו אותם לאחר שעבדו 25 שעות ברציפות.


עו"ד אהוד פלג מנהל המרכז לקידום ההגינות בישראל אומר כי מדינת ישראל קבעה לעצמה כבר בראשית הדרך אוסף של ערכים שעליהם היא התכוונה להשתית את החיים במרחב הציבורי. הם מופיעים במגילת העצמאות שלנו, המסמך שדומה כי מעלה אבק אי-שם בגנזך המדינה.הערך המתמצת את מכלול הערכים המופיעים בה הוא ערך ההגינות – התייחסות לזולת בכבוד, ביושר ובהתחשבות, מבלי לנצל חולשות או מצוקות. כאשר באים לקבוע מדיניות, לרבות מדיניות שכר, מגילת העצמאות היא המסמך שצריך להישלף ראשון ולהיות מונח על שולחן הדיונים: ערכים תחילה! הגינות תחילה! על פי סדר דברים זה, לא היה כלל מתנהל דיון על 26 שעות עבודה של מתמחים כפי שמעידה הכרעתו הגורפת של הציבור בסקר זה; הדיון היה מתחיל בפסילתה על הסף של אפשרות זו, כבלתי הוגנת ובלתי אנושית. רק מתוך נקודת מוצא של הגינות ניתן להגיע לדון במדדים ובשיקולים הרלבנטיים לקביעת תנאי עבודה מוסכמים.

7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page