שריון מקומות לנשים - הוגן או לא?

עודכן ב: 2 פבר 2020


יום האשה הבינלאומי:

שריון מקומות לנשים - הוגן או לא?

סקר מיק"ה - המרכז לקידום ההגינות בישראל:

66% של הציבור מתנגד לשריון מקומות לנשים ברשימות לכנסת

מיק"ה – המרכז לקידום ההגינות בישראל, ומכון המחקר "גיאוקרטוגרפיה" בניהולה של ד"ר רינה דגני,

בדקו את עמדות הציבור ביחס לשריון מקומות לנשים בתפקידים ציבוריים.

הסקר, שבוצע באפריל 2018 על מדגם ארצי אינטרנטי מייצג של האוכלוסייה בישראל,

בדק כיצד רואה הציבור במבחן ההגינות התנהלות הקשורה לאירועים שעוררו מחלוקת

ושנגעו ליום העצמאות, וביניהם גם טקס הענקת פרסי ישראל, שם חלקן של הנשים היה השנה קטן מאד. אלה היו המימצאים העיקריים:

  • 82% של הציבור מעדיף הענקת פרסי ישראל לבעלי ההישגים הראויים ומתנגד לשריון מחצית מן הפרסים לנשים (78% מן הנשים ו-87% מן הגברים).

  • 85% סבורים כי אין לשריין מקומות לנשים בלימודי הרפואה ( בהם 81% מהנשים ו-89% מהגברים).

  • 81% סבורים כי אין לשריין מקומות לנשים לתפקידי שיפוט ( בהם 76% נשים ו-87% גברים).

  • בנושא שיריון מקומות לנשים ברשימות לכנסת , הפערים בין נשים וגברים גדלו,ועדיין 66% מן הציבור מתנגדים לשריון , בהם 57% מן הנשים ו- 76% מן הגברים.

עו"ד אהוד פלג, מייסד מיק"ה אומר כי הרוב המכריע של הציבור מבקש לראות כחלק מהתנהלות ציבורית הוגנת גם שיקולים ענייניים בהתמודדויות על תפקידים או תארים שמספרם מוגבל, בלא הפלייה ואף בלא העדפה מתקנת.

באופן זה יובטח שהמתאימים ביותר יאיישו את התפקידים הציבוריים והמצוינות תהיה אמת-המידה המנחה להערכה חברתית, דבר שהוא בעיני הציבור תנאי להתנהלות מיטבית והוגנת של החיים הציבוריים.

#סקרמיקה #החברההישראלית

54 צפיות0 תגובות

המציאות מעמתת אותנו בכל יום עם מקרים רבים של חוסר הגינות הפוגעים באיכות החיים וגורמים נזקים ממשיים בתחומים רבים (בכביש, בחנות, בעבודה, בממשל, ואף בביטחון מדינת ישראל) הנורמה החברתית האחראית למצב זה רואה ברווח שאדם או גוף יצמיחו לעצמם את חזות הכל, וזאת על חשבון ערכים של יושר, התחשבות וחמלה, ובלא כל בושה או נקיפות מצפון! 

סינדרום ה"פראייר" ששלט במדינה לאורך עשרות שנים,יצר תחרותיות, פלגנות ומחנאות חברתית קשה יחד עם תופעות של דורסנות כלכלית ואף שחיתות פלילית. סינדרום ה"פראייר" שרמס את ערכי ההגינות בחברה הישראלית, כירסם גם באמון ההדדי וגרם לחשדנות אוטומטית מפני פעולה נצלנית של האחר. את המצב שנוצר יש לתקן על-ידי הטמעת ההגינות כערך חברתי מנחה, מאחד ומחזק.