• מערכת מיק"ה

חוסר הגינות – המחלה האוטו-אימונית של החברה הישראלית

עודכן ב: פבר 2

מאמר מאת עו"ד אהוד פלג

המרכז לקידום ההגינות בישראל (מיק"ה) עוסק בהתמודדות עם מחלה אוטו-אימונית שתקפה את החברה הישראלית:

חוסר הגינות

מערכת החיסון שפיתחנו כתשובה ציונית גאה לאסונות ולסכנות שפקדו אותנו במהלך תקופת הגלות, כמו גם לאיום הקיומי על מדינתנו הקטנה, יצאה משליטה ותקפה את הגוף עצמו – את החברה הישראלית. תכונות חיוביות בדרך כלל העוזרות להישרדות, כגון יצירתיות, תיחכום, ספקנות, תושייה וזיהוי נקודות חולשה אצל היריב, קיבלו תפנית מעוותת בהגדרת היעדים שכנגדם הן מופעלות. הן עטו לבוש של תחמנות, כוחנות, נצלנות ודורסנות, ורומסות ברגל גסה את חברת המופת ההוגנת שרצינו ליצור כאן.

והנזק הוא רב, ועולה לכולנו בבריאות, במורל ובכסף.

המיזם שלנו עוסק בהתמודדות עם מחלה זו, וצוות המורכב ממיטב המומחים המובילים בתחומיהם, ובראשם פרופ' דן אריאלי, פיתח אסטרטגיה מעשית המסוגלת להתמודד איתה. האסטרטגיה מתמקדת בשכנוע הציבור שהגינות איננה רק ערך אלא גם האינטרס האמיתי של חברה אנושית וכן של כל אחד ואחד מאתנו. מיק"ה יתייצב מול התפיסות הרווחות בכיפה של כוחנות, נצלנות ועיוות האמת לשם גריפת רווחים וסיפוק אינטרסים, כדי לתת להן מענה הולם ולהחזיר את המצפון (ואת רגשות האשמה והבושה הנלווים לו) לתפקיד של מצפן התנהגות בחברה הישראלית.

השלכת פעולתו של מיק"ה תורגש בכל תחומי החיים - ביחסים שבין אדם לחברו, בין עסק ללקוחותיו ובין הממסד לציבור האזרחים. היא תקרין על נורמות ההתנהגות במרחב הציבורי ותשפיע גם על המישור הפוליטי, הן במבחנים שיוצבו בפני האנשים שירצו להגיע למגרש זה והן בקוד ההתנהלות שלהם במהלך עשייתם הציבורית.

לציבור תפקיד חשוב בהעברת מסר ההגינות לנבחריו על ידי תגובתיות פעילה למעשיהם, שמיק"ה ייתן לה בימה מעצימה ומשקפת, והן על ידי תגמולם של הפוליטיקאים באופן ההצבעה ביום הבוחר, בהתאם לעמידתם ברף ההגינות החדש שייקבע.

מהפיכת ההגינות בישראל יוצאת היום לדרך עם הקמת המרכז לקידום ההגינות בישראל!

עו"ד אהוד פלג הוא מייסד המרכז לקידום ההגינות בישראל.

#החברההישראלית #הגינות

המציאות מעמתת אותנו בכל יום עם מקרים רבים של חוסר הגינות הפוגעים באיכות החיים וגורמים נזקים ממשיים בתחומים רבים (בכביש, בחנות, בעבודה, בממשל, ואף בביטחון מדינת ישראל) הנורמה החברתית האחראית למצב זה רואה ברווח שאדם או גוף יצמיחו לעצמם את חזות הכל, וזאת על חשבון ערכים של יושר, התחשבות וחמלה, ובלא כל בושה או נקיפות מצפון! 

סינדרום ה"פראייר" ששלט במדינה לאורך עשרות שנים,יצר תחרותיות, פלגנות ומחנאות חברתית קשה יחד עם תופעות של דורסנות כלכלית ואף שחיתות פלילית. סינדרום ה"פראייר" שרמס את ערכי ההגינות בחברה הישראלית, כירסם גם באמון ההדדי וגרם לחשדנות אוטומטית מפני פעולה נצלנית של האחר. את המצב שנוצר יש לתקן על-ידי הטמעת ההגינות כערך חברתי מנחה, מאחד ומחזק.