top of page

פניית מיק"ה לממשלה להקפאת שכר הדירה

עודכן: 12 ביולי 2022

לכבוד: השר אביגדור ליברמן, שר האוצר

השר זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון

השרה אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה

השרה פנינה תמנו-שטה, שרת העלייה והקליטה

השר מאיר כהן, שר הרווחהירושלים 22.3.2022


שלום רב,


הנדון: פניה דחופה להקפאת שכר הדירה למניעת ניצול מצוקתם של העולים והפליטים


1. עם הגעתם לארץ של העולים מבריה"מ ומאתיופיה בשנות התשעים, התייקר מאד שכר הדירה בישראל כתוצאה/

מהגידול הרב בביקוש לדיור (ראה תחקיר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 24.4.2012).

2. מנקודת מבטם של העולים, מצוקתם נוצלה להגברת רווחים על ידי בעלי הדירות, עובדה שהקשתה עליהם עוד יותר את חבלי הקליטה וההתאקלמות, הקשים עבורם ממילא.

3. מתוך חשש שהתופעה הבלתי הוגנת עלולה לחזור על עצמה עם הגעת העולים והפליטים בעקבות המלחמה באוקראינה, בדק המרכז לקידום ההגינות בישראל את ההיתכנות הנתפסת בקרב הציבור הישראלי להישנותה, ואת עמדתו של הציבור ביחס להתנהגות שכזו.

4. הבדיקה נערכה במתכונת של סקר אינטרנטי שבוצע על ידי מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה בראשותם של פרופ' אבי דגני וד"ר רינה דגני על מדגם ארצי מייצג של הציבור בישראל, בתאריך 20.3.2022.

5. הממצאים החותכים מצביעים על חשש ממשי של הציבור להתנהגות דומה של בעלי דירות להשכרה:

- 84% מהנשאלים סבורים כי בעלי דירות ינצלו את הביקוש הגדול לדיור וייקרו מאד את שכר-הדירה.

- 82% מהנשאלים אינם רואים את הייקור כהתנהלות לגיטימית המתבצעת בהתאם לכללי ההיצע והביקוש במשק, אלא כניצול מצוקה בלתי הוגן.

6. לצערנו ניצול עתות מצוקה לגריפת רווחים של בעלי עסקים ונותני שירותים אינו זר להיסטוריה הישראלית, ואין בכך כדי להוסיף כבוד לדמותנו ולתדמיתנו כחברה; כך למשל, בנוסף להעלאת שכר הדירה עם הגעת העולים בראשית שנות התשעים שכבר הוזכרה לעיל, זכורה לנו הקפצת מחירי יריעות הניילון והצלוטייפ עם גבור הביקוש להם במלחמת המפרץ, ורק לאחרונה דווח על ייקור בלתי מידתי של ערכות בדיקה ביתיות לקורונה, לאחר שהפכו חובה במסגרת מתווים שונים להתמודדות עם המגיפה.

לתופעות כגון אלה כיוון חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו-1996, כשקבע בסעיף6(ב):


(ב) השרים רשאים, בצו באישור הממשלה, להחיל חוק זה על מצרך או שירות, שלדעתם מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא חיוני ויש צורך בפיקוח על מחירו משיקולים של טובת הציבור;

(2) יש צורך בפיקוח על מחירו בשל מחסור בו עקב נסיבות יוצאות דופן;


8. בסעיף 12 נקבע כי צו כאמור יוכל לקבוע את מחירו המירבי של מצרך וכן את שיעור ייקורו.

9. אין חולק כי דיור הוא מצרך חיוני וכי בנסיבות יוצאות הדופן שנוצרו ומשיקולים של טובת הציבור, יש להבטיח שיהיה זמין לשכירות במחירים סבירים, שלא יתבצעו בהם מניפולציות בלתי הוגנות תוך ניצול מצוקת הביקוש.

10. לפיכך מתכבד המרכז לקידום ההגינות בישראל לפנות לכבודכם בבקשה להפעיל את סמכותכם ולהקפיא את שכר הדירה למשך שנה בערכים שהיו לו, אצל כל משכיר, כחודש לפני שהחלה המלחמה באוקראינה.

11. הצעד המבוקש הוא הכרחי אבל גם מידתי, והגבלתו לתקופה של שנה אחת תבטיח שהתערבות הממשלה תצומצם למינימום ההכרחי להבטחת ההתחשבות בפליטים בשעה קשה זו ולא תתרחב להתערבות מתמשכת במשק.

12. למעלה מן הדרוש נוסיף כי בסקר המובא מעלה, קבעו עוד 87% מן הנשאלים כי קביעת מחירים במשק לא צריכה להתנהל רק לפי כללי התחרות החופשית של היצע וביקוש, אלא גם על פי כללי ההגינות וההתחשבות.

13. המהלך המבוקש יבטא את ערכי ההגינות וההתחשבות שמדינת ישראל מחויבת לגלות בעיקר, אך לא רק, כלפי אנשים במצוקה, בהתאם לרוח מגילת העצמאות.

14. נודה לכם, אפוא, אם הצעד המבוקש של הקפאת שכר הדירה יופעל על ידיכם במועד הקרוב ביותר, כדי להבטיח שדלתות האורווה תיסגרנה לפני ולא אחרי הימלטות סוסי המחירים.


בהגינות ובברכה,


אהוד פלג, עו"ד

מנהל המרכז לקידום ההגינות בישראל

11 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Komentáře


bottom of page