סקר הגינות תקופתי

דומה כי פעמים רבות נעלם  רגש הבושה ממקומותינו ואנו עדים לתופעות ולמקרים של חוסר הגינות בלא נקיפות מצפון ובלי תחושת אי נעימות שלא לדבר על חשש מפני עונש כלשהו. הגיע הזמן להצמיד תו מחיר של בושה להתנהגויות הלא הוגנות ולהציב מראה בפני אלה הפוגעים בזולתם מבלי לחשוב פעמיים.

אחת לשבוע ייזום מיק"ה סקר ציבורי מקצועי על מידגם ארצי מייצג בנוגע לתופעה של חוסר הגינות, וכן יעמיד למבחן הציבור את הגינותה של התנהלות ציבורית מן השבוע החולף. תוצאות הסקר שיפורסמו בתקשורת ובאתר יאפשרו לאנשים או למוסדות והארגונים הלא הוגנים ללמוד מה חושב עליהם הציבור  ולחשוב פעמיים לפני המשך אותה ההתנהגות.

מובן שלא יהיה זה הצעד היחיד שיגרום לשינוי ההתנהגות הלא הוגנת, אבל תהיה כאן קריאת אזהרה לאלה שסברו כי ניתן להמשיך ולפגוע בציבור והציבור יעבור על כך לסדר היום.

סקרים קודמים

המציאות מעמתת אותנו בכל יום עם מקרים רבים של חוסר הגינות הפוגעים באיכות החיים וגורמים נזקים ממשיים בתחומים רבים (בכביש, בחנות, בעבודה, בממשל, ואף בביטחון מדינת ישראל) הנורמה החברתית האחראית למצב זה רואה ברווח שאדם או גוף יצמיחו לעצמם את חזות הכל, וזאת על חשבון ערכים של יושר, התחשבות וחמלה, ובלא כל בושה או נקיפות מצפון! 

סינדרום ה"פראייר" ששלט במדינה לאורך עשרות שנים,יצר תחרותיות, פלגנות ומחנאות חברתית קשה יחד עם תופעות של דורסנות כלכלית ואף שחיתות פלילית. סינדרום ה"פראייר" שרמס את ערכי ההגינות בחברה הישראלית, כירסם גם באמון ההדדי וגרם לחשדנות אוטומטית מפני פעולה נצלנית של האחר. את המצב שנוצר יש לתקן על-ידי הטמעת ההגינות כערך חברתי מנחה, מאחד ומחזק.