מהי הגינות בכלל?

לחצו לשמיעת שיר ההגינות -

מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך

אמר הלל הזקן: 'מה ששנוא עליך – אל תעשה לחברך'.

זהו הבסיס לעיקרון ההגינות – זכות בסיסית של אדם בחברה האנושית. הגינות, כמו אהבה וכמו אמת, אינה ניתנת לחלוקה. בשונה ממערכת יחסים חד-צדדית של הכנעה, כפייה וניצול, שבה, כמו בג'ונגל, רק החזק מרוויח, מערכת יחסים הוגנת היא שוויונית – יש בה שוויון בזכות להגינות: או שזה הוגן לכל הצדדים או שזה לא הוגן.

הגינות היא התייחסות לזולת בכבוד, ביושר ובהתחשבות בלי לנצל חולשות ומצוקות.

הגינות עוסקת ב"אנחנו" ומתחשבת במה שטוב לכולנו. היא פועלת לאור הערכים המהווים את כללי המשחק, את הקוד האתי בינינו. מבחן ההצלחה על פיה הוא עד כמה לכולם טוב יותר.

שָׁכַח את עמי

בימי משה רבנו התחוללה קריעת ים-סוף שנועדה למלט את בני-ישראל מארץ גזירה ולהביאם לארץ ישראל; בימי בנימין נתניהו מתחוללת קריעה אחרת - קריעת משפחות בני-ישראל בין אתיופיה ובין ארץ-ישראל.

פרסום מטעה

11.11.2020 - הקנס בהיקף 648 אלף ש' הוטל ע"י הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן. באחד הפרויקטים בבת ים פרסמה החברה שהבניין ב"קו ראשון לים", אף שמגדל אחר תוכנן להסתיר את החזית. מאת היאלי יעקבי-הנדלסמן, באדיבות ישראל היום.

איפה השיח ואיפה שר החינוך

11.11.2020 - בשעה שגינויים נחרצים הושמעו מכל קצות הקשת הפוליטית, שר החינוך יואב גלנט בחר להגיב על ההפגנה המבישה באופן מעט מאופק. מאת עמיחי אתאלי, באדיבות ידיעות אחרונות.

להלשין

22.12.2020 - אישיות בכירה במערכת הבריאות סיפרה באחרונה על חוויה קשה שעברה כשהתפנתה מעיסוקיה וניגשה לקנייה בחנות מקומית. המוכר, סיפרה האישיות בשידור רדיו, עטתה מסכה רק על הסנטר והקונים הצטופפו בתור בלי לשמור על ריחוק פיסי. מאת סבר פלוצקר, באדיבות ידיעות אחרונות.

ערוצי הפעילות של המרכז לקידום ההגינות בישראל (מיק"ה)

האסטרטגיה של המרכז לקידום ההגינות בישראל (מיק"ה) מכוונת להתמודד עם תת - התרבות של חוסר ההגינות בישראל, על ידי שכנוע הציבור שהגינות איננה רק ערך אלא גם האינטרס האמיתי של חברה אנושית וכן של כל אחד ואחד מאיתנו. מיק"ה יתייצב מול התפיסות הרווחות בכיפה של כוחנות, נצלנות ועיוות האמת לשם גריפת רווחים וסיפוק אינטרסים, כדי לתת להן מענה הולם ולהחזיר את המצפון (ואת רגשות האשמה והבושה הנילווים לו) לשמש מצפן התנהגות בחברה הישראלית. לשם כך יפעל המרכז הן בערוצים יזומים והן בערוצים תגובתיים.

המציאות מעמתת אותנו בכל יום עם מקרים רבים של חוסר הגינות הפוגעים באיכות החיים וגורמים נזקים ממשיים בתחומים רבים (בכביש, בחנות, בעבודה, בממשל, ואף בביטחון מדינת ישראל) הנורמה החברתית האחראית למצב זה רואה ברווח שאדם או גוף יצמיחו לעצמם את חזות הכל, וזאת על חשבון ערכים של יושר, התחשבות וחמלה, ובלא כל בושה או נקיפות מצפון! 

סינדרום ה"פראייר" ששלט במדינה לאורך עשרות שנים,יצר תחרותיות, פלגנות ומחנאות חברתית קשה יחד עם תופעות של דורסנות כלכלית ואף שחיתות פלילית. סינדרום ה"פראייר" שרמס את ערכי ההגינות בחברה הישראלית, כירסם גם באמון ההדדי וגרם לחשדנות אוטומטית מפני פעולה נצלנית של האחר. את המצב שנוצר יש לתקן על-ידי הטמעת ההגינות כערך חברתי מנחה, מאחד ומחזק.

סטיקר קורונה לדף הבית