מהי הגינות בכלל?

לחצו לשמיעת שיר ההגינות -

מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך

אמר הלל הזקן: 'מה ששנוא עליך – אל תעשה לחברך'.

זהו הבסיס לעיקרון ההגינות – זכות בסיסית של אדם בחברה האנושית. הגינות, כמו אהבה וכמו אמת, אינה ניתנת לחלוקה. בשונה ממערכת יחסים חד-צדדית של הכנעה, כפייה וניצול, שבה, כמו בג'ונגל, רק החזק מרוויח, מערכת יחסים הוגנת היא שוויונית – יש בה שוויון בזכות להגינות: או שזה הוגן לכל הצדדים או שזה לא הוגן.

הגינות היא התייחסות לזולת בכבוד, ביושר ובהתחשבות בלי לנצל חולשות ומצוקות.

הגינות עוסקת ב"אנחנו" ומתחשבת במה שטוב לכולנו. היא פועלת לאור הערכים המהווים את כללי המשחק, את הקוד האתי בינינו. מבחן ההצלחה על פיה הוא עד כמה לכולם טוב יותר.

התחיבות להגינות - לא אצל חברי הכנסת

רק 12  תומכים בהצעת החוק להתחייבות להגינות

בהצהרת האמונים של חברי כנסת ושרים. לחצו כאן לכתבה המלאה.

אין להם ראש לתזכורות מוסריות

עכשיו זה רשמי: כנסת ישראל הצביעה אי-אמון בציבור הישראלי ונמנעה מלהתחייב לשרת אותו בהגינות. לחצו כאן לכתבה המלאה.

כל תלמיד רביעי

28.08.2020 - 20% מהתלמידים בישראל לא מרגישים בטוחים בזמן הלימודים. בנות עוברות חרם יותר מבנים. מאת תמר טבלסי חדד, באדיבות ידיעות אחרונות.

הרגיז אותי השבוע

28.08.2020 - בעבר הציעו לי מספר גורמים פוליטיים להצטרף לכוחותיהם, תוך הבטחות גדולות. מאת פרופ' רפי קרסו, באדיבות מעריב.

פוליטיקה והגינות

12.08.2020 - אין אבירים בפוליטיקה. כדי שתכונות איבריות יוערכו ויתוגמלו הציבור, המערכת הפוליטית, התקשורתית והציבורית כולה צריכה לכבד ולהעריך את אותם כללי משחק. מאת שי בזק, באדיבות ידיעות אחרונות.

ערוצי הפעילות של המרכז לקידום ההגינות בישראל (מיק"ה)

האסטרטגיה של המרכז לקידום ההגינות בישראל (מיק"ה) מכוונת להתמודד עם תת - התרבות של חוסר ההגינות בישראל, על ידי שכנוע הציבור שהגינות איננה רק ערך אלא גם האינטרס האמיתי של חברה אנושית וכן של כל אחד ואחד מאיתנו. מיק"ה יתייצב מול התפיסות הרווחות בכיפה של כוחנות, נצלנות ועיוות האמת לשם גריפת רווחים וסיפוק אינטרסים, כדי לתת להן מענה הולם ולהחזיר את המצפון (ואת רגשות האשמה והבושה הנילווים לו) לשמש מצפן התנהגות בחברה הישראלית. לשם כך יפעל המרכז הן בערוצים יזומים והן בערוצים תגובתיים.

המציאות מעמתת אותנו בכל יום עם מקרים רבים של חוסר הגינות הפוגעים באיכות החיים וגורמים נזקים ממשיים בתחומים רבים (בכביש, בחנות, בעבודה, בממשל, ואף בביטחון מדינת ישראל) הנורמה החברתית האחראית למצב זה רואה ברווח שאדם או גוף יצמיחו לעצמם את חזות הכל, וזאת על חשבון ערכים של יושר, התחשבות וחמלה, ובלא כל בושה או נקיפות מצפון! 

סינדרום ה"פראייר" ששלט במדינה לאורך עשרות שנים,יצר תחרותיות, פלגנות ומחנאות חברתית קשה יחד עם תופעות של דורסנות כלכלית ואף שחיתות פלילית. סינדרום ה"פראייר" שרמס את ערכי ההגינות בחברה הישראלית, כירסם גם באמון ההדדי וגרם לחשדנות אוטומטית מפני פעולה נצלנית של האחר. את המצב שנוצר יש לתקן על-ידי הטמעת ההגינות כערך חברתי מנחה, מאחד ומחזק.

סטיר קורונה לדף הבית